Aplikasi Bimbit

Gambar 1: Papan Pemuka

Senaraikan beberapa tangkapan skrin mengenai Dobi.